skip to Main Content
+34 972 260 840 comercial@domoli.com

Punxonat

El punxonat és la alternativa perfecte al tall per làser atesa la seva gran productivitat, versatilitat i flexibilitat, gràcies a la seva automatització, que permet reduir els temps de pas.

FLEXIBILITAT, PRODUCTIVITAT I SEGURETAT

Les màquines TruPunch de TRUMPF ens permet proporcionar serveis de mecanitzat flexible dins un espectre molt ampli de peces. A banda del punxonat, aquestes màquines ofereixen la possibilitat de conformar peces de xapa o incorporar rosques.

A més, l’ús dels components d’automatització intel·ligent i les smart functions ens permeten proporcionar nivells superiors de flexibilitat, seguretat i productivitat.

Fitxa técnica TRUMPF TruPunch 5000

Camp de treball:
Espessor de xapa màxim:
Força de punxonar máxima:
No. de carreres màx. ‐ Punxonat (E=1 mm):
No. de carreres màx. – Marcat:
Útils, magatzem lineal:
Velocitats (X,Y):
Desviació de posició Pa, mitja PS:

3000 mm x 1650 mm
8 mm
220 kN
1000 1/min
aprox. 2800 1/min
21 útils per 4 mordaces
100 m/min, 60 m/min
+/‐ 0.1mm , +/‐ 0.03mm

Back To Top