skip to Main Content
+34 972 260 840 comercial@domoli.com
Política de qualitat i medi ambient

A DOMOLI tenim el propòsit de mantenir i millorar la nostra cheap research papers for sale qualitat i comportament medi ambiental , que ens ha permès consolidar la fidelitat dels nostres clients.

La gestió de la Qualitat és essencial per al futur l´empresa i és per això que la direcció de DOMOLI ha adquirit els següents check homework compromisos:

  • Realitzar una anàlisi interna i externa per definir l’estratègia de l’organització i gestionar els riscos i oportunitats identificats.
  • Desenvolupar les activitats necessàries implant indicadors, objectius i programes mesurables per obtenir la màxima qualitat, minimitzar els impactes medi ambientals i millora continua del processos i activitats.
  • Gestionar els processos perquè ens permeti assolir creixements amb la màxima autonomia i amb compromís de millora continua de la Qualitat respecte al Medi Ambient, establint, revisant i actualitzant els objectius de Qualitat i Medi Ambientals.
  • Desenvolupar els productes i serveis d´acord amb els requisits dels clients, legals, medi ambientals  i reglamentaris del sector.
  • Mantenir un equip humà amb la motivació, implicació, formació actualitzada i amb plena responsabilitat , competència i autonomia en les seves respectives tasques.
  • Implantar i mantenir les Normatives de Seguretat i Higiene i Prevenció de Riscos Laborals i de gestió mediambiental.

Cal treballar anticipant-nos a les necessitats de mercat amb la finalitat de ser més competitius, oferint uns serveis de màxima qualitat i que aquesta sigui reconeguda pels nostres Clients.

Direcció general

XAVIER SEOANE

Back To Top