skip to Main Content
+34 972 260 840 comercial@domoli.com

Innovació a Domoli

DOMOLI és una empresa avantguardista que any rere any inverteix part del seus beneficis en millorar el seu equipament tant productiu com de gestió.

El camí traçat durant els darrers anys ens ha permès tenir un creixement positiu, en temps de crisi. De fet, l’aposta per la tecnologia i les millores en l’equipament han estat el motor principal del nostre canvi.
La constant variació i evolució del mercat han estat motius suficients per ser proactius i poder ser competitius.

Tots els esforços han estat concentrats en millorar les possibilitats de la nostra oferta així com la qualitat dels nostres productes.

Les nostres certificacions ISO 9001  i ISO 14001 són garantia d’un servei de qualitat, sotmès a una verificació constant durant tot el procés de producció, i amb un alt nivell d’exigencia.

Back To Top